Budynek pasywny

Ładowanie...

Wraz z rozwojem budownictwa oraz zwiększającym się poziomem świadomości ludzkiej odnośnie ekologii, zmieniały się również normy, określające zużycie energii, podczas eksploatacji budynku. Budynek klasyfikowany jako energooszczędny jest już normą w obecnych czasach.

Budynek spełniający standard pasywny staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, ponieważ charakteryzuje się jeszcze mniejszym zapotrzebowaniem na energię, niż budynek energooszczędny i wynosi ono do 15kWh/m2*rok.

Dla porównania, w budynku energooszczędnym, współczynnik ten wynosi do 70 kWh/m2*rok. Dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań udało się zminimalizować zapotrzebowanie na energię.

Co w takim razie wpływa na uzyskanie pasywności budynku?

  • budynek pasywny powinien mieć prostą i zwartą bryłę, o jak najmniejszym współczynniku A/V (stosunek przegród zewnętrznych do kubatury budynku), w przeciwieństwie do budynku energooszczędnego, który daje większe możliwości w projektowaniu
  • ściana południowa budynku, powinna posiadać jak największą powierzchnie przeszkleń, tak, aby jak najefektywniej pozyskiwać energię z promieniowania słonecznego. Ściana północna powinna być pozbawiona przeszkleń lub ich powierzchnia powinna być znacząco ograniczona
  • wszystkie przegrody zewnętrzne (ściany i dach) powinny być dodatkowo zaizolowane, tak aby współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody nie przekraczał 0,15 W/m2*K. Płyta fundamentowa również musi być dodatkowo zaizolowana
  • wyeliminowanie lub ograniczenie występowania mostków termicznych, poprzez dodatkową izolację wykonaną w prawidłowy sposób, pozwoli również zmniejszyć zapotrzebowanie na energię
  • stolarka okienna i drzwiowa, powinna charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz powinna być prawidłowo zamontowana

W budynkach pasywnych zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest niezbędnym wymogiem, ponieważ większa część ciepła, potrzebnego do ogrzania budynku pozyskiwana jest z promieniowania słonecznego oraz z energii oddawanej przez urządzenia i mieszkańców budynku.

 

Działanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwala odzyskać do 95% ciepła z wymienianego powietrza. W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię, w budynkach pasywnych nie stosuje się tradycyjnych źródeł ogrzewania, ale raczej urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł, jak: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne itd.