Instalacje techniczne

Ładowanie...

Świadomość ludzka, a energooszczędność

Zwiększająca się świadomość ludzka oraz same wymogi Unii Europejskie odnośnie ekologii i energooszczędności wymuszają poniekąd stosowanie dotąd niezbyt często używanych rozwiązań instalacji technicznych.
Coraz bardziej popularne stają się alternatywne źródła ogrzewania i pozyskiwania energii, korzystające z odnawialnych źródeł, takie jak rożnego rodzaju pompy ciepła, kolektory słoneczne,  panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. System wentylacji mechanicznej jest już standardem w budownictwie energooszczędnym.
Odpowiednio dobrane rozwiązania instalacyjne pomogą w znaczący sposób obniżyć koszty utrzymania budynku oraz mogą pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne.


Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

System wentylacji budynku, z wymuszonym ruchem powietrza. Za odzysk ciepła z powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz budynku i przekazanie go do świeżego powietrza, wprowadzanego do budynku odpowiada rekuperator. 

 

Poprawia to jakość powietrza wewnątrz budynku, co przekłada się na odczucie komfortu i poprawę samopoczucia mieszkańców, zapobiega nagromadzeniu wilgoci oraz powstawaniu bakterii i grzybów.

 

Dobrze zaprojektowany i wykonany system wentylacji pozwala na odzysk do 95% ciepła z wydmuchiwanego powietrza i w dużym stopniu pomaga zmniejszyć koszty ogrzewania budynku, w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej.
 


Pompa ciepła

Urządzenie elektryczne, które pobiera ciepło ze środowiska zewnętrznego (powietrze, woda, grunt) i przekazuje je do domowych instalacji grzewczych.

 

Energia ta może służyć do ogrzewania wody użytkowej i samego budynku.

Pompa ciepła pozwala zredukować koszty związane z ogrzewaniem, nawet o 50%.

 

Najbardziej efektywna jest w połączeniu z wodnym ogrzewaniem podłogowym . Jej praca nie powoduje wydzielania spalin, nie zanieczyszcza atmosfery, w związku z czym jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem.

 

Praktycznie bezobsługowy charakter urządzenia dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.


Elektrownia wiatrowa

Urządzenie wytwarzające energię elektryczną z ruchu mas powietrza.  Obecnie najbardziej popularne są turbiny z poziomą osią obrotu, które osiągają sprawność do maksymalnie 80% oraz turbiny z pionową osią obrotu, które osiągają sprawność do 40%.

Wytworzona przez elektrownie moc zależy m.in. od położenia geograficznego, ukształtowania terenu, wysokości masztu elektrowni, pory roku oraz dnia. W okresie letnim elektrownia wiatrowa wyprodukuje 40% energii rocznej, natomiast w okresie zimowym 60% energii rocznej.

Najlepszym sposobem wykorzystania energii pozyskanej z wiatru jest przeznaczenie jej do ogrzewania wody użytkowej, ponieważ nie powoduje to dużych strat.

Dla przykładu: elektrownia z turbiną o mocy 1 kW w ciągu 24 godzin wytwarza około 4 – 5 kWh, co pozwala np. na prace 8 żarówek 100 W przez 6 godzin/dobę lub utrzymywanie innych urządzeń elektrycznych. Inwestycja w elektrownie wiatrowa pozwala na zwrot kosztów w ciągu około 6 lat.


Panele fotowoltaiczne

Zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Mogą być wykorzystane jako samodzielne źródło energii (off-grid), które magazynuje pozyskaną energię w akumulatorach, a następnie przekazuje do urządzeń elektrycznych.

 

Wytworzona energia (lub jej nadwyżka) może być również przekazana do sieci zewnętrznej (on-grid). Oba wyżej wymienione rozwiązania są bardzo korzystne dla Inwestora pod względem finansowym (zmniejszone rachunki za energię elektryczną lub ogrzewanie), jak i dla środowiska, ponieważ korzystamy z w pełni odnawialnych i ekologicznych źródeł energii.

 

W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, mogą pracować również przy zachmurzeniu. Koszt wykonania takiej inwestycji jest niestety dość wysoki, jednakże ceny bardzo szybko maleją, co sprawia, że jest to coraz bardziej popularne i opłacalne rozwiązanie.


Kolektory słoneczne

Zasada działania zbliżona jest do paneli fotowoltaicznych, z tym, że kolektory słoneczne zamieniają energię słoneczną na energię cieplną, służącą do podgrzewania wody użytkowej.

 

Przy zachmurzeniu oraz w okresie zimowym ich wydajność jest bardzo niska, co oznacza, że praktycznie nie będą w stanie ogrzać wody użytkowej. Koszt eksploatacji kolektorów słonecznych jest stosunkowo niski w porównaniu, do korzyści płynących z ich użytkowania. 

 

Inwestycja w kolektory słoneczne jest zdecydowanie mniej kosztowna, niż w przypadku paneli fotowoltaicznych. Zwrot inwestycji może nastąpić po kilku lub kilkunastu latach, w zależności od rodzaju głównego źródła ogrzewania, ilości użytkowników itd.


Ogrzewanie grzejnikowe, a podłogowe. Który sposób ogrzewania wybrać?

Wybór systemu ogrzewania ma istotny wpływ na wiele czynników związanych z budynkiem i jego użytkowaniem m.in. kosztami ogrzewania, komfortem cieplnym użytkowników i estetyką wnętrza.
Wybierając system ogrzewania należy brać pod uwagę źródło ciepła, jakim będzie ogrzewany budynek, izolacje termiczną samego budynku oraz koszty wykonania instalacji.

Poniżej zalet i wady obu systemów grzewczych.


Ogrzewanie podłogowe:

+ zapewnia równomierny i optymalny rozkład temperatur w budynku
+ wysoki komfort cieplny dla użytkowników
+ idealnie współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła (pompa ciepła, piec kondensacyjny)
+ mniejsze zużycie energii
+ instalacja jest niewidoczna, ukryta pod posadzką
+ po odłączeniu źródła ciepła utrzymuje określoną temperaturę jeszcze kilka godzin

- długi czas nagrzewania instalacji
- w miejscach, które są ogrzewane przez instalacje podłogową, nie powinny być umieszczane dywany, wykładziny lub inne materiały izolacyjne, ponieważ zmniejsza to wydajność instalacji
- wymaga starannego wykonania instalacji
- większe koszty wykonania instalacji

 


Ogrzewanie grzejnikowe:

+ łatwa regulacja wydajności
+ dobór grzejnika do każdego pomieszczenia (zoptymalizowanie mocy grzewczej)
+ niższy koszt wykonania instalacji, w porównaniu do ogrzewania podłogowego
+ szybszy i łatwiejszy sposób montażu
+ mogą służyć jako elementy dekoracyjne

- zajmują miejsce w pomieszczeniu
nierównomierny rozkład temperatur, co przekłada się na komfort cieplny
- odłączenie źródła ciepła sprawia, ze po krótkim czasie przestają przekazywać ciepło do otoczenia


Wybór systemu grzewczego powinien być uzależniony od rodzaju źródła ogrzewania budynku.
Zastosowanie ogrzewania grzejnikowego można wziąć pod uwagę w pomieszczeniach o malej powierzchni podłogi niezabudowanej.
Niezalecane jest łączenie w/w systemów grzewczych na jednej kondygnacji budynku.


Czy w budynkach energooszczędnych mogą być używane kominki?

W budynkach o standardzie energooszczędnym można instalować kominki.

Przeważnie jednak nie służą do samodzielnego ogrzewania budynku, ale raczej jako dodatek do ogrzewania lub jako alternatywa ogrzewania budynku w razie awarii głównego źródła ciepła.

Idealnie za to nadają się na zimowe wieczory spędzane z najbliższymi, dodają takim chwilą uroku.
W budynkach pasywnych instalacja kominka jest odradzana, ponieważ powoduje zbyt dużo strat ciepła przez komin.


Okna energooszczędne; współczynnik okna, a współczynnik szklenia (Uw czy Ug?).

Stosowanie okien energooszczędnych to już standard w budownictwie, bez względu na przyjętą technologię.

Przy wyborze okien warto zwrócić uwagę na kilka parametrów. Najważniejszym czynnikiem określającym energooszczędność okien jest przepuszczalność cieplna Uw, wyrażona w W/(m2 * K).

Im współczynnik Uw jest niższy, tym okna są bardziej energooszczędne. Współczynnik Ug określa przepuszczalność cieplną dla samej szyby i jest niższy niż współczynnik Uw, co często jest wykorzystywane w celach marketingowych przez sprzedawców, ponieważ przy sprzedaży podawany jest współczynnik szyby, a nie całego okna, dlatego przy wyborze okien należy zwrócić uwagę na współczynnik Uw, a nie na współczynnik Ug.

Przy wyborze okien z PCV, warto ponadto zwrócić uwagę na:

  • grubość ścianki konstrukcyjnej, ma to wpływ na statykę i wytrzymałość okien
  • grubość wzmocnienia (zbrojenia) stalowego, które usztywnia profil
  • ilość elementów okucia i jego producenta (może to poprawić komfort użytkowania)