Płyta fundamentowa

Ładowanie...

Czym jest płyta fundamentowa

Jest to rodzaj fundamentów, będący elementem konstrukcyjnym, który przekazuje obciążenia wynikające z ciężaru budynku na grunt.

Wykonana jest najczęściej z żelbetu (połączenie betonu z rożnego rodzaju wkładkami stalowymi, jak pręty, liny, kable, siatki itd.).

Płyta fundamentowa obecnie jest standardem w budownictwie prefabrykowanym, energooszczędnym, jak i pasywnym.


Kiedy warto zastosować płytę fundamentową?

 • jeżeli dom ma skomplikowaną bryłę. Niezbędna jest wtedy większa ilość ścian konstrukcyjnych, które w tradycyjnym fundamencie muszą być podparte na ławach fundamentowych, w związku z czym wzrasta koszt wykonania ław fundamentowych oraz czas realizacji. Płyta fundamentowa nie wymaga takich operacji, ponieważ jej wytrzymałość jest taka sama na całej powierzchni
 • gdy warunki gruntowe są trudne. W budynku z tradycyjnymi fundamentami obciążenia konstrukcyjne przekazywane są tylko na ławy fundamentowe, w płycie fundamentowe obciążenia te rozkładane są na dużo większej powierzchni. Płyta fundamentowa jest również mniej podatna na osiadanie
 • jeżeli zależy nam na szybkości wykonania fundamentów. Czas potrzebny do wykonania płyty fundamentowej jest znacznie krótszy niż tradycyjnych fundamentów 
 • jeżeli nie można wykonać głębokich wykopów ze względu na przebieg rur lub innych mediów. Płyta fundamentowa pozwala na mniejszą ingerencję w podłoże, niż w przypadku tradycyjnych fundamentów. Można ją wykonać już na głębokości 50 cm


Korzyści wynikające z zastosowania płyty fundamentowej:

 • obciążenia rozkładane są na dużo większą powierzchnie, przez co nacisk na cm2 gruntu jest zdecydowanie mniejszy
 • mniejsza podatność na osiadanie
 • lepsza izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa, dużo łatwiejsza w wykonaniu
 • krótszy czas realizacji
 • wykonując fundament uzyskujemy od razu podłogę na gruncie
 • brak głębokich wykopów, ponieważ płytę fundamentową można wykonać nawet na głębokości 50 cm (w zależności od kilku czynników)

Trudności wynikające z zastosowania płyty fundamentowej:

 • na etapie projektowania należy założyć umiejscowienie przyłączy
 • możliwe wyższe koszty budowy, w zależności od rodzaju gruntu
 • brak możliwości przygotowania betonu metodą gospodarczą
 • po zakończeniu budowy nie jest możliwe dobudowanie piwnicy


Czym natomiast, jest ocieplona płyta fundamentowa stosowana przez QMetters i czym, różni się od zwykłej płyty fundamentowej?

Ocieplona płyta fundamentowa, jest obecnie najlepszym rozwiązaniem pod względem izolacji termicznej.

Dodatkowe ocieplenie płyty fundamentowej poprawia zarówno energooszczędność budynku, jak i zabezpiecza ją przed wychłodzeniem, co wiąże się bezpośrednio z dodatkowymi oszczędnościami na ogrzewanie budynku.

Ponadto, ceny materiałów izolacyjnych sprawiają, że inwestycja w dodatkowe ocieplenie zwraca się coraz szybciej.

W budownictwie pasywnym oraz niskoenergetycznym ocieplona płyta fundamentowa jest już wymogiem.